TEKNISKA EGENSKAPER FÖR GLASFIBERARMERAD PLAST

Produkter i armerad plast lämpar sig också för användning på krävande ställen. Produkterna har noggranna mått, de är representativa och hållbara, och erbjuder nästan obegränsade designmöjligheter.

Glasfiberkåpan ha hög kvalitet och finish. Skillnaden mellan en plastkåpa (HDPE, ABS) och en glasfiberkåpa märker man i praktiken enligt: