Yki -båtar

Yki-båtens form härrör från Savolax

Yki-båten påminner om den traditionella savolaxiska roddbåten: formen är smidig och båten är lätt och stabil att styra. Yki-båten kombinerar traditioner med underhållsfri, hållbar armerad plast – båtarna har 10 års garanti.

Stabiliteten hos den savolaxiska roddbåten beror på en köl med sandharts, som förflyttar båtens tyngdpunkt under vattenytan. Den förstärker också båtens konstruktion, vilket gör båten kursstabil också vid hård vind

I formen av Yki-båtens akter har man beaktat motorns fäste. När man kör med en utombordsmotor börjar aktern bära som en ”trim”. Akterns form ger båten mer stabilitet. Yki-båtarna har testats i test som uppfyller kraven i EU-direktivet. Den flytbarhet som testerna kräver, uppnås genom fram- och baktoft samt lufttankar som gjorts på båtens skrov. Den stabilitet som direktivet kräver uppnås genom en köl med sandharts och formen på aktern.

Victorius Quality Quarantee