FLAKLOCK OCH TILLBEHÖR FÖR PICKUPER

Victorius flaklock för Pickuper tillverkas av Vindic som är ledande inom branschen i Norden. I Finland levereras Pickup -flaklock av Garant Varuste. Stor erfarenhet och kunskap garanterar att du hittar rätt flaklock eller tillbehör för varje användningssyfte.

 

Samlingen

Målning och tejpning enligt bilens färgkod

Det är möjligt att göra locken personligare med tejp eller genom att låta dem målas enligt färgmodellen på din bil.

Kontakta oss för mer information