Karelia TR 4

Karelia TR 4 är en personalbod på hjul för fyra personer som uppfyller standarden SFS 5130. Boden är som en förkortad version av TR 6 utan förråd/toalett, men har i övrigt samma utrustning som TR 6.