Referenser

Vår produktion är mycket flexibel, vi skräddarsyr alltid produktionsprocessen enligt kundens önskemål. Vi kan leverera antingen färdiga produkter eller formar för tillverkning av produkter.

Glasfiber är mångsidigt

Vi är kontraktstillverkare för Lappset och levererar produkter för att bygga Angry Birds-parker.

Beställare Lappset Group Oy | Tillverkare Victorius Oy